Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13xl -- Upplevt utanförskap bland hushållsbefolkningen som fyllt 16 år efter ålder, 2022

Välj variabler

Ja
2023-03-31
Jag känner mig utanför, helt eller delvis av samma åsikt, %:
Procent
Jag känner mig utanför, helt eller delvis av samma åsikt, antal:
Antal
Jag känner mig utanför, varken av samma eller annan åsikt, %:
Procent
Jag känner mig utanför, varken av samma eller annan åsikt, antal:
Antal
Jag känner mig utanför, delvis av annan åsikt, %:
Procent
Jag känner mig utanför, delvis av annan åsikt, antal:
Antal
Jag känner mig utanför, helt av annan åsikt, %:
Procent
Jag känner mig utanför, helt av annan åsikt, antal:
Antal
2023-03-31
2023-03-03
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
203_13xl_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Jag känner mig utanför, helt eller delvis av samma åsikt, % , Jag känner mig utanför, helt eller delvis av samma åsikt, antal , Jag känner mig utanför, varken av samma eller annan åsikt, % ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Uppgifterna i tabellen baserar sig på följande fråga på intervju- och webblanketten: I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående: 'Jag känner mig utanför'? Ta i beaktande din upplevelse av att höra till samhället, dina sociala relationer, arbetslivet och tillgång till tjänster. 1. Helt av samma åsikt 2. Delvis av samma åsikt 3. Varken av samma eller annan åsikt 4. Delvis av annan åsikt 5. Helt av annan åsikt