Alkuun
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse muuttujat

138v -- Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa, 1990-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
15.3.2023
Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR4):
Tuhatta tonnia CO2-ekv.
Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5):
Tuhatta tonnia CO2-ekv.
31.5.2023
13.5.2022
Tilastokeskus, kasvihuonekaasut
001_138v_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valittu 1 Yhteensä 32

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Päästöt yhteensä ilman LULUCF-sektoria , Päästöt yhteensä ml. LULUCF-sektori , 1 Energiasektori ,

Valittu 0 Yhteensä 55

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaasut yhteensä , Hiilidioksidi (CO2) , Metaani (CH4) ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva

Päästöluokka

Perustuu CRF-luokituksen mukaiseen päästöluokkaan, jota käytetään kasvihuonekaasujen raportoinnissa Ilmastosopimukselle ja EU:lle.
Ulkomaan liikenteen (1D) tiedot eivät sisälly kasvihuonekaasuinventaarion kokonaispäästömääriin, vaan ne ilmoitetaan lisätietona.

Kasvihuonekaasu

Kasvihuonekaasuinventaariossa raportoitavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O sekä fluoratut kasvihuonekaasut eli F-kaasut (HFC-yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC-yhdisteet (perfluorihiilivedyt), rikkiheksafluoridi SF6 ja typpitrifluoridi NF3).

Tiedot

Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR4)

Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina, negatiiviset luvut ovat poistumia.

Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5)

Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina, negatiiviset luvut ovat poistumia. Eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi inventaariossa käyttämällä nk. GWP (global warming potential) -kertoimia. Kertoimien lähteenä käytetään IPCC:n arviointiraportteja. Lyhenteen AR4 mukaiset päästötiedot on laskettu IPCC:n neljännen arviointiraportin mukaisia kertoimia käyttäen (metaani 25, dityppioksidi 298, F-kaasut 12-22 800) ja AR5 mukaiset päästötiedot viidennen arviointiraportin kertoimilla (metaani 28, dityppioksidi 265, F-kaasut 4-23 500). Kasvihuonekaasuinventaarion raportoinneissa ja tiedotteissa esitetään AR5 GWP-kertoimien mukaiset luvut toukokuusta 2022 lähtien.