Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11be -- Kuolleet tilaston peruskuolemansyyn (ICD-10, 3-merkkitaso), iän ja sukupuolen mukaan, 1998-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
5.12.2023
Kuolleet:
Lukumäärä
28.11.2024
9.12.2022
Tilastokeskus, kuolemansyyt
001_11be_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: A00-Y89 Yhteensä , A00-R99, U00-U85 Tauteihin kuolleita (pl. R999) , U00-U85 XXII Koodeja erityistapauksille ,

Valittu 0 Yhteensä 1 731

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0 , 1 - 4 ,

Valittu 0 Yhteensä 22

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valittu 1 Yhteensä 25

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään

Tilaston peruskuolemansyy (ICD-10, 3-merkkitaso)

Vuosina 1998-2004 WHO:n ohjeen mukaisesti alkoholisairaus (alkoholismi tai alkoholinen maksasairaus) sai tilastossa etusijan alkoholimyrkytykseen nähden. Tämä sääntö ei ole enää voimassa vuodesta 2005 lähtien.

WHO:n käsittelysääntömuutos on vähentänyt keuhkokuumetta tilaston peruskuolemansyynä vuodesta 2005 lähtien, jonka jälkeen keuhkokuume esiintyy tilastossa lähinnä välittömänä kuolemansyynä.

Koodi C97 on poistettu käytöstä 2005 ja tapaukset koodataan jatkossa koodeille C00-C80.
Uusi koodi I15 otettiin käyttöön 2005. Aikaisemmin tapaukset sisältyivät lähinnä koodeille I10-I13.
Koodit P71 ja P74 on poistettu käytöstä 2005 ja tapaukset koodataan jatkossa muille P-koodeille.
Vuodesta 2007 äkillinen alkoholinen haimasairaus sisältyy koodiin K85 koodin K86 sijasta.
Uusi koodi J09 otettiin käyttöön 2009.
Koodit C78-C79 on poistettu käytöstä 2012, koodi C77 2013 ja tapaukset koodataan jatkossa koodeille C00-C80.
Vuodesta 2012 tramadoli lääkeaineeseen liittyvät kuolemantapaukset sisältyvät koodiin X42 koodin X40 sijasta.
Uusi koodi W46 otettiin käyttöön 2013. Aikaisemmin tapaukset sisältyivät koodiin W45.
Uusi koodi C86 otettiin käyttöön 2015. Aikaisemmin tapaukset sisältyivät koodiin C84.
Uusi koodi K64 otettiin käyttöön 2015 korvaamaan koodi I84, joka poistettiin käytöstä.
Uusi koodi A97 otettiin käyttöön 2019 korvaamaan koodit A90-A91, jotka poistettiin käytöstä.
Koodi B59 on poistettu käytöstä 2019 ja tapaukset koodataan jatkossa koodille B48.
Uusi koodi G14 otettiin käyttöön 2019. Aikaisemmin tapaukset sisältyivät lähinnä koodeille G10-G12.
Uusi koodi U07 otettiin käyttöön 2020 ja se sisältää covid-19-virusinfektiot U071, U072.
Uudet koodit U10 ja U12 otettiin käyttöön 2021.