Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11be -- Döda efter underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå), ålder och kön, 1998-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-05
Döda:
Antal
2024-11-28
2022-12-09
Statistikcentralen, dödsorsaker
001_11be_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A00-Y89 Totalt , A00-R99, U00-U85 Sjukdomar totalt (exkl. R999) , U00-U85 XXII Koder för specialfall ,

Valda 0 Totalt 1 731

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 - 4 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 25

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå)

Enligt en internationella regel av WHO föredrogs alkoholsjukdomen (alkoholism eller leversjukdom orsakad av alkohol) framför alkoholförgiftningen som underliggande dödsorsak i statistiken under åren 1998-2004. Denna regel är inte giltig från och med 2005.

Förändring av WHO:s kodningsregel har minskat antalet döda av lunginflammation som en underliggande dödsorsak från och med 2005, varefter lunginflammation framträder i statistiken främst som en omedelbar dödsorsak.

Koden C97 togs ur bruk 2005 och i fortsättningen används koderna C00-C80 för fallen.
En ny kod I15 togs i bruk 2005. För de flesta av fallen används förut koderna I10-I13.
Koderna P71 och P74 togs ur bruk 2005 och i fortsättningen används andra P-koder för fallen.
Från och med 2007 hör akut pankreatit orsakad av alkohol till koden K85 i stället för koden K86.
En ny kod J09 togs i bruk 2009.
Koderna C78-C79 togs ur bruk 2012 och koden C77 2013. I fortsättningen används koderna C00-C80 för fallen.
Från och med 2012 innehåller koden X42 dödsfall med anknytning till läkemedlet tramadol i stället för koden X40.
En ny kod W46 togs i bruk 2013. Koden W45 omfattade fallen förut.
En ny kod C86 togs i bruk 2015. Koden C84 omfattade fallen förut.
En ny kod K64 togs i bruk 2015 för att ersätta koden I84, som togs ur bruk.
En ny kod A97 togs i bruk 2019 för att ersättä koderna A90-A91, som togs ur bruk.
Koden B59 togs ur bruk 2019 och i fortsättningen används koden B48 för fallen.
En ny kod G14 togs i bruk 2019. Koderna G10-G12 omfattade de flesta fallen förut.
En ny kod U07 togs i bruk 2020. Den omfattar covid-19 virusnfektionerna U071, U072.
Koderna U10 och U12 togs i bruk 2021.