Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12an -- Vastasyntyneen elinajanodote sukupuolen mukaan maakunnittain, 1990-1992 -- 2020-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
20.10.2023
Vastasyntyneen elinajanodote, vuosia:
Vuosi
18.10.2024
22.10.2020
Tilastokeskus, kuolleet
001_12an_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1990-1992 , 1991-1993 , 1992-1994 ,

Valittu 1 Yhteensä 31

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MA1 MANNER - SUOMI , MK01 Uusimaa ,

Valittu 0 Yhteensä 22

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Maakunnittaiset elinajanodotteet lasketaan kolmen vuoden aikajaksolta. Näin pienimmillekin maakunnille saadaan riittävän kattavat pohjatiedot kuolleisuus- ja eloonjäämislukujen laskentaa varten, ja satunnaisvaihtelun vaikutus tuloksiin on pienempi.

Maakunta

Tilastossa käytetään 1.1.2023 aluejakoa koko aikasarjassa.

Tiedot

Vastasyntyneen elinajanodote, vuosia

Vuosien määrä, jonka verran vastasyntynyt eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.