Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12an -- Förväntade livslängden för nyfödda efter kön enligt landskap, 1990-1992 -- 2020-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-20
Förväntade livslängden för nyfödda, år:
År
2024-10-18
2020-10-22
Statistikcentralen, avlidna
001_12an_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990-1992 , 1991-1993 , 1992-1994 ,

Valda 1 Totalt 31

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Den förväntade livslängden efter landskap beräknas för en treårsperiod. På så sätt får också de minsta landskapen tillräckligt täckande basdata för beräkning av dödlighets- och livslängdstal, och den slumpmässiga variationens inverkan på resultaten är mindre.

Landskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien.

Uppgifter

Förväntade livslängden för nyfödda, år

Det antal år en nyfödd skulle leva om dödligheten är oförändrad. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.