Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12c6 -- Väestö perheaseman, iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain, 1992-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
16.6.2023
Henkilöitä:
Lukumäärä
14.6.2024
31.1.2020
Tilastokeskus, perheet
001_12c6_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1992 , 1993 , 1994 ,

Valittu 1 Yhteensä 31

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 310

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Perheväestö yhteensä , Aviopuoliso ilman lapsia ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0 , 1 ,

Valittu 0 Yhteensä 114

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio

Alue

Tilastossa käytetään 1.1.2023 aluejakoa koko aikasarjassa. Alueliitoskuntien tiedot yhdistetty. Osakuntaliitoksia ei ole huomioitu liitosta edeltävinä vuosina.

Perheasema

- Aviopuoliso ilman lapsia: Sisältää myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevat ilman lapsia sekä vuodesta 2017 lähtien myös samaa sukupuolta olevat avioparit ilman lapsia.
- Aviopuoliso, jolla lapsia: Sisältää myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevat, joilla lapsia sekä vuodesta 2017 lähtien myös samaa sukupuolta olevat avioparit, joilla lapsia.
- Avopuoliso ilman lapsia: Avoparit on muodostettu samassa asunnossa vakituisesti asuvista 18 vuotta täyttäneistä, eri sukupuolta olevista puolisottomista henkilöistä, jos heidän ikäeronsa on alle 16 vuotta eivätkä he ole sisaruksia. Mikäli parilla on yhteinen lapsi, eivät nämä ikärajat päde. Samaa sukupuolta olevia yhdessä asuvia henkilöitä ei päätellä avopareiksi. Poikkeuksena tähän on kaksi samassa asunnossa asuvaa naista ja lapsia, jos lapsen sekä biologinen äiti että vahvistettu toinen äiti asuvat asunnossa (äitiyslaki 253/2018).
- Avopuoliso, jolla lapsia: Avoparit on muodostettu samassa asunnossa vakituisesti asuvista 18 vuotta täyttäneistä, eri sukupuolta olevista puolisottomista henkilöistä, jos heidän ikäeronsa on alle 16 vuotta eivätkä he ole sisaruksia. Mikäli parilla on yhteinen lapsi, eivät nämä ikärajat päde. Samaa sukupuolta olevia yhdessä asuvia henkilöitä ei päätellä avopareiksi. Poikkeuksena tähän on kaksi samassa asunnossa asuvaa naista ja lapsia, jos lapsen sekä biologinen äiti että vahvistettu toinen äiti asuvat asunnossa (äitiyslaki 253/2018).
- Lapsi: Lapsiksi perhetilastossa katsotaan iästä riippumatta vanhempiensa kanssa asuvat biologiset lapset, adoptiolapset sekä vain toisen puolison biologiset lapset, adoptiolapset ja vahvistetut lapset. Lapsiksi ei luokitella kasvattilapsia tai huollettavia lapsia.

Ikä

Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä päivänä.

Tiedot

Henkilöitä

Väkiluku tilastoajanjakson lopussa.