Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12c6 -- Befolkning efter ställning i familjen, ålder (1-års), kön och område, 1992-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-16
Personer:
Antal
2024-06-14
2020-01-31
Statistikcentralen, familjer
001_12c6_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1992 , 1993 , 1994 ,

Valda 1 Totalt 31

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Familjebefolkning, totalt , Maka/make utan barn ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 114

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.

Ställning i familjen

- Äkta maka/make utan barn: Omfattar också personer i registrerat partnerskap utan barn samt fr.o.m. år 2017 också äkta par av samma kön utan barn.
- Äkta maka/make med barn: Omfattar också personer i registrerat partnerskap med barn samt fr.o.m. år 2017 också äkta par av samma kön med barn.
- Sambo utan barn: Samboende par bildas av personer av motsatta kön som stadigvarande bor i samma bostad, om de fyllt 18 år och om deras åldersskillnad är mindre än 16 år, och de inte är syskon. Om paret har ett gemensamt barn tillämpas inte dessa regler. Personer av samma kön som bor tillsammans klassificeras inte som sambor, utom i det fall att det bor två kvinnor i bostadshushållet, av vilka en är biologisk mor till ett barn som bor i samma bostad och en är fastställd mor till barnet (moderskapslagen 253/2018).
- Sambo med barn: Samboende par bildas av personer av motsatta kön som stadigvarande bor i samma bostad, om de fyllt 18 år och om deras åldersskillnad är mindre än 16 år, och de inte är syskon. Om paret har ett gemensamt barn tillämpas inte dessa regler. Personer av samma kön som bor tillsammans klassificeras inte som sambor, utom i det fall att det bor två kvinnor i bostadshushållet, av vilka en är biologisk mor till ett barn som bor i samma bostad och en är fastställd mor till barnet (moderskapslagen 253/2018).
- Barn: Som barn betraktas i familjestatistiken följande personer, oberoende av ålder, som bor tillsammans med sina föräldrar: biologiska barn, adoptivbarn samt biologiska barn, adoptivbarn och fastställd barn till den ena maken/makan. Fosterbarn och barn som bara omfattas av försörjningsförhållande betraktas inte som barn i familjen.

Ålder

Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.

Uppgifter

Personer

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.