Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

111l -- Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta, 2007-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
10.1.2023
Tutkinnon suorittaneet yhteensä (lkm):
lkm
Päätoimiset työlliset (lkm):
lkm
Työlliset opiskelijat (lkm):
lkm
Päätoimiset opiskelijat (lkm):
lkm
Työttömät (lkm):
lkm
Muut (lkm):
lkm
Päätoimiset työlliset, %:
prosentti
Työlliset opiskelijat, %:
prosentti
Työttömät, %:
prosentti
Päätoimiset opiskelijat, %:
prosentti
Muut, %:
prosentti
Työlliset yhteensä:
lkm
Työlliset yhteensä, %:
prosentti
20.1.2024
24.1.2019
Tilastokeskus, sijoittuminen koulutuksen jälkeen
001_111l_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tutkinnon suorittaneet yhteensä (lkm) , Päätoimiset työlliset (lkm) , Työlliset opiskelijat (lkm) ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valittu 1 Yhteensä 15

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 31 Lukiokoulutus , 32 Ammatillinen peruskoulutus ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Uusimaa , Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yleissivistävä koulutus , Kasvatusalat , Humanistiset ja taidealat ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva

Koulutusaste

Kansallinen koulutusluokitus 2016. Suomen koulutusjärjestelmästä poistuneen ammatillisen korkea-asteen tutkinnot sisältyy taulukossa opistoasteen tutkintojen lukuihin.

Asuinmaakunta

Asuinmaakunta tilastovuoden lopussa.

Koulutusala

Kansallinen koulutusluokitus 2016

Tiedot

Tutkinnon suorittaneet yhteensä (lkm)

Tilastovuotta edeltävän vuoden tutkinnon suorittaneet yhteensä tilastovuonna korkeimman tutkinnon mukaan.

Päätoimiset työlliset (lkm)

Päätoimisiksi työllisiksi luetaan henkilöt, joilla oli voimassaoleva työsuhde vuoden viimeisellä viikolla eivätkä he olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa, opiskelemassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet on laskettu mukaan. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.

Työlliset opiskelijat (lkm)

Työlliset opiskelijat ovat olleet opiskelemassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa 20.9. ja heillä on ollut voimassa oleva työsuhde tilastovuoden viimeisellä viikolla.

Päätoimiset opiskelijat (lkm)

Opiskelijoihin kuuluvat tutkintoon johtavan lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja yliopistokoulutuksen opiskelijat. Opiskelijoihin on laskettu lisäksi henkilöt, jotka ovat saaneet Kansaneläkelaitoksen opintotukirekisterin mukaan opintotukea syyslukukaudella tai ovat olleet työministeriön työnhakijarekisterin mukaan työvoimakoulutuksessa vuoden viimeisellä viikolla.

Työttömät (lkm)

Työttömiksi luetaan henkilöt, jotka olivat työministeriön työnhakijarekisterin mukaan työttömänä vuoden viimeisenä työpäivänä. Työttömien päättely on tehty ennen työllisten päättelyä.

Muut (lkm)

Ryhmään muut kuuluvat pääasiassa varusmies- ja siviilipalveluksessa olleet sekä eläkeläiset ja kotitaloustyötä tehneet.