Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

111l -- Huvudsaklig verksamhet bland personer som avlagt examen ett och tre år efter examen, 2007-2022

Välj variabler

Ja
2024-01-31
Sysselsatta totalt ett år efter examen (%):
%
Heltidssysselsatta ett år efter examen (%):
%
Sysselsatta studerande ett år efter examen (%):
%
Heltidsstuderande ett år efter examen (%):
%
Arbetslösa ett år efter examen (%):
%
Övriga ett år efter examen (%):
%
Sysselsatta totalt tre år efter examen (%):
%
Heltidssysselsatta tre år efter examen (%):
%
Sysselsatta studerande tre år efter examen (%):
%
Heltidsstuderande tre år efter examen (%):
%
Arbetslösa tre år efter examen (%):
%
Övriga tre år efter examen (%):
%
2025-01-20
2019-01-24
Statistikcentralen, placering efter utbildning
001_111l_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Personer som avlagt examen ett år före statistikåret (antal) , Sysselsatta totalt ett år efter examen (antal) , Sysselsatta totalt ett år efter examen (%) ,

Valda 1 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 31 Gymnasieutbildning , 32 Yrkesutbildning ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Allmänbildande utbildning , De pedagogiska områdena , De humanistiska och konstnärliga områdena ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

Utbildningsnivå

Nationella utbildningsklassificeringen 2016

Bostadslandskap

Bostadslandskap i slutet av statistikåret

Utbildningsområde

Nationella utbildningsklassificeringen 2016

Uppgifter

Personer som avlagt examen ett år före statistikåret (antal)

Utexaminerade totalt året före statistikåret efter högsta examen under statistikåret.

Sysselsatta totalt ett år efter examen (antal)

Tilastovuotta edeltävänä vuonna tutkinnon suorittaneet (korkeimman tutkinnon mukaan) työlliset yhteensä.

Sysselsatta totalt ett år efter examen (%)

Työllisten osuus tilastovuotta edeltävänä vuonna tutkinnon suorittaneista (korkeimman tutkinnon mukaan).

Heltidssysselsatta ett år efter examen (antal)

Till heltidssysselsatta hör personer som hade ett gällande anställningsförhållande årets sista vecka och inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån, studerande inom utbildning som leder till examen eller utförde bevärings- eller civiltjänst. Också anställningar som varat mindre än en månad har räknats med. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna.

Heltidssysselsatta ett år efter examen (%)

Till heltidssysselsatta hör personer som hade ett gällande anställningsförhållande årets sista vecka och inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån, studerande inom utbildning som leder till examen eller utförde bevärings- eller civiltjänst. Också anställningar som varat mindre än en månad har räknats med. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna.

Sysselsatta studerande ett år efter examen (antal)

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.

Sysselsatta studerande ett år efter examen (%)

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.

Heltidsstuderande ett år efter examen (antal)

Till studerande hör studerande inom examensinriktad gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning. Till studerande har dessutom räknats de personer som enligt Folkpensionsanstaltens studiestödsregister har fått studiestöd under höstterminen eller som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande har deltagit i arbetskraftsutbildning årets sista vecka.

Heltidsstuderande ett år efter examen (%)

Till studerande hör studerande inom examensinriktad gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning. Till studerande har dessutom räknats de personer som enligt Folkpensionsanstaltens studiestödsregister har fått studiestöd under höstterminen eller som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande har deltagit i arbetskraftsutbildning årets sista vecka.

Arbetslösa ett år efter examen (antal)

Till arbetslösa räknas personer som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande var arbetslösa årets sista arbetsdag. Vilka personer som räknas till arbetslösa har avgjorts innan man avgjort vilka som räknas till sysselsatta.

Arbetslösa ett år efter examen (%)

Till arbetslösa räknas personer som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande var arbetslösa årets sista arbetsdag. Vilka personer som räknas till arbetslösa har avgjorts innan man avgjort vilka som räknas till sysselsatta.

Övriga ett år efter examen (antal)

Till gruppen övriga hör huvudsakligen personer som utfört bevärings- och civiltjänst samt pensionärer och personer som utför hushållsarbete.

Övriga ett år efter examen (%)

Till gruppen övriga hör huvudsakligen personer som utfört bevärings- och civiltjänst samt pensionärer och personer som utför hushållsarbete.

Personer som avlagt examen tre år före statistikåret (antal)

Kolme vuotta ennen tilastovuotta tutkinnon suorittaneet (korkeimman tutkinnon mukaan) yhteensä.

Sysselsatta totalt tre år efter examen (antal)

Kolme vuotta ennen tilastovuotta tutkinnon suorittaneet (korkeimman tutkinnon mukaan) työlliset yhteensä.

Sysselsatta totalt tre år efter examen (%)

Työllisten osuus kolme vuotta ennen tilastovuotta tutkinnon suorittaneista (korkeimman tutkinnon mukaan).

Heltidssysselsatta tre år efter examen (antal)

Till heltidssysselsatta hör personer som hade ett gällande anställningsförhållande årets sista vecka och inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån, studerande inom utbildning som leder till examen eller utförde bevärings- eller civiltjänst. Också anställningar som varat mindre än en månad har räknats med. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna.

Heltidssysselsatta tre år efter examen (%)

Till heltidssysselsatta hör personer som hade ett gällande anställningsförhållande årets sista vecka och inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån, studerande inom utbildning som leder till examen eller utförde bevärings- eller civiltjänst. Också anställningar som varat mindre än en månad har räknats med. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna.

Sysselsatta studerande tre år efter examen (antal)

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.

Sysselsatta studerande tre år efter examen (%)

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.

Heltidsstuderande tre år efter examen (antal)

Till studerande hör studerande inom examensinriktad gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning. Till studerande har dessutom räknats de personer som enligt Folkpensionsanstaltens studiestödsregister har fått studiestöd under höstterminen eller som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande har deltagit i arbetskraftsutbildning årets sista vecka.

Heltidsstuderande tre år efter examen (%)

Till studerande hör studerande inom examensinriktad gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning. Till studerande har dessutom räknats de personer som enligt Folkpensionsanstaltens studiestödsregister har fått studiestöd under höstterminen eller som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande har deltagit i arbetskraftsutbildning årets sista vecka.

Arbetslösa tre år efter examen (antal)

Till arbetslösa räknas personer som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande var arbetslösa årets sista arbetsdag. Vilka personer som räknas till arbetslösa har avgjorts innan man avgjort vilka som räknas till sysselsatta.

Arbetslösa tre år efter examen (%)

Till arbetslösa räknas personer som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande var arbetslösa årets sista arbetsdag. Vilka personer som räknas till arbetslösa har avgjorts innan man avgjort vilka som räknas till sysselsatta.

Övriga tre år efter examen (antal)

Till gruppen övriga hör huvudsakligen personer som utfört bevärings- och civiltjänst samt pensionärer och personer som utför hushållsarbete.

Övriga tre år efter examen (%)

Till gruppen övriga hör huvudsakligen personer som utfört bevärings- och civiltjänst samt pensionärer och personer som utför hushållsarbete.