Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12s9 -- Palkansaajien vaikutusmahdollisuudet työn eri osa-alueisiin sukupuolen ja työnantajasektorin mukaan, 1984 - 2018, 1984-2018

Valitse muuttujat

Kyllä
9.11.2020
Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työnsä sisältöön, osuus palkansaajista, %:
%
Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia töiden järjestykseen, osuus palkansaajista, %:
%
Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työtahtiin, osuus palkansaajista, %:
%
Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työmenetelmiin, osuus palkansaajista, %:
%
Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työnjakoon, osuus palkansaajista, %:
%
Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia projektien, tavarantoimitusten tai palveluiden aikatauluihin, osuus palkansaajista, %:
%
Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin/työaikojen ajoittumiseen, osuus palkansaajista, %:
%
Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työmäärään, osuus palkansaajista, %:
%
Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia lomien ajoittumiseen, osuus palkansaajista, %:
%
9.9.2020
Työolot, Tilastokeskus
001_12s9_2018
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työnsä sisältöön, osuus palkansaajista, % , Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia töiden järjestykseen, osuus palkansaajista, % , Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työtahtiin, osuus palkansaajista, % ,

Valittu 1 Yhteensä 9

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1984 , 1990 , 1997 ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio
Vuodesta 2008 %-osuudet ovat laskettu painotettuina.
Vuosina 2003 - 2013 on kysytty vaikutusmahdollisuuksista työaikoihin. Vuonna 2018 on kysytty vaikutusmahdollisuuksista työaikojen ajoittumiseen.

Työnantajasektori

Työnantajasektori: Julkinen sektori - Yksityinen sektori

Sukupuoli

Sukupuoli

Tiedot

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työnsä sisältöön, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä heidän työtehtäviinsä kuuluu.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia töiden järjestykseen, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä tekevät työnsä.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työtahtiin, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työtahtiinsa.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työmenetelmiin, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työmenetelmiinsä.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työnjakoon, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten työt jaetaan ihmisten kesken.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia projektien, tavarantoimitusten tai palveluiden aikatauluihin, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työssään projektien, tavarantoimitusten tai palveluiden aikatauluihin.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin/työaikojen ajoittumiseen, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihinsa (Vuonna 2018: työaikojen ajoittumiseen).

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työmäärään, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työmääräänsä.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia lomien ajoittumiseen, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lomiensa ajoittumiseen.