Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12s9 -- Löntagarnas inflytande på arbetets olika delområden efter kön och arbetsgivarsektor 1984 - 2018, 1984-2018

Välj variabler

Ja
2020-11-09
Stort eller ganska stort inflytande på innehållet i arbetet, andel av löntagarna, %:
%
Stort eller ganska stort inflytande på arbetsordningsföljden, andel av löntagarna, %:
%
Stort eller ganska stort inflytande på arbetstakten, andel av löntagarna, %:
%
Stort eller ganska stort inflytande på arbetsmetoderna, andel av löntagarna, %:
%
Stort eller ganska stort inflytande på arbetsfördelningen, andel av löntagarna, %:
%
Stort eller ganska stort inflytande på tidtabellerna för projekt, varuleveranser eller tjänster, andel av löntagarna, %:
%
Stort eller ganska stort inflytande på arbetstiderna/hur arbetstiderna infaller, andel av löntagarna, %:
%
Stort eller ganska stort inflytande på arbetsmängden, andel av löntagarna, %:
%
Stort eller ganska stort inflytande på när semestrarna infaller, andel av löntagarna, %:
%
2020-09-09
Arbetsmiljö, Statistikcentralen
001_12s9_2018
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Stort eller ganska stort inflytande på innehållet i arbetet, andel av löntagarna, % , Stort eller ganska stort inflytande på arbetsordningsföljden, andel av löntagarna, % , Stort eller ganska stort inflytande på arbetstakten, andel av löntagarna, % ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1984 , 1990 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 7

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Fr.o.m. år 2008 har procentandelarna beräknats viktade.
Under åren 2003 - 2013 har löntagarna tillfrågats om sina möjligheter att påverka arbetstiderna. År 2018 har frågan ändrats till formen: Hur mycket kan du påverka när dina arbetstider infaller?

Työnantajasektori

Työnantajasektori: julkinen sektori - yksityinen sektori

Kön

Kön

Uppgifter

Stort eller ganska stort inflytande på innehållet i arbetet, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen som upplever att de har stort eller ganska stort inflytande på vad som ingår i deras arbetsuppgifter.

Stort eller ganska stort inflytande på arbetsordningsföljden, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen som upplever att de har stort eller ganska stort inflytande på i vilken ordning de utför sitt arbete.

Stort eller ganska stort inflytande på arbetstakten, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen som upplever att de har stort eller ganska stort inflytande på arbetstakten.

Stort eller ganska stort inflytande på arbetsmetoderna, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen som upplever att de har stort eller ganska stort inflytande på arbetsmetoderna.

Stort eller ganska stort inflytande på arbetsfördelningen, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen som upplever att de har stort eller ganska stort inflytande på arbetsfördelningen bland anställda.

Stort eller ganska stort inflytande på tidtabellerna för projekt, varuleveranser eller tjänster, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen som upplever att de i sitt arbete har stort eller ganska stort inflytande på tidtabellerna för projekt, varuleveranser eller tjänster.

Stort eller ganska stort inflytande på arbetstiderna/hur arbetstiderna infaller, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen som upplever att de har stort eller ganska stort inflytande på sina arbetstider. (År 2018: när arbetstiderna infaller)

Stort eller ganska stort inflytande på arbetsmängden, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen som upplever att de har stort eller ganska stort inflytande på arbetsmängden.

Stort eller ganska stort inflytande på när semestrarna infaller, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen som upplever att de har stort eller ganska stort inflytande på när deras semestrar infaller.