Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12bt -- Palkansaajien jatkuvat ja määräaikaiset työsuhteet työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
25.1.2024
Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, määräaikainen työ yhteensä, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Jatkuva työ yhteensä, osuus palkansaajista, %:
%
Määräaikainen työ yhteensä, osuus palkansaajista, %:
%
22.1.2025
25.1.2022
Tilastokeskus, työvoimatutkimus
001_12bt_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valittu 1 Yhteensä 15

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Tämä taulukko 12bt korvaa taulukon 11qn, joka on siirretty arkistokantaan. Vuoden 2020 alusta on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Uuden ja vanhan luokittelun mukaiset tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Lisätietoja luokitusmuutoksesta: http://stat.fi/til/tyti/tyti_2020-02-25_men_001.html Taulukossa määräaikaisiin työsuhteisiin sisältyvät myös ne tapaukset, joissa työsuhteen tyyppi ei ollut tiedossa.