Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12bt -- Löntagare i åldern 15-74 år i fortlöpande och visstids anställningsförhållande efter arbetsgivarsektor och kön, 2009-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Löntagare totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, visstidsarbete totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Fortlöpande arbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Visstidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
2025-01-22
2022-01-25
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_12bt_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 12bt ersätter tabell 11qn, som överförts till arkivdatabasen. I början av år 2020 har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk. Den baserar sig på standardklassificeringen Sektorindelningen 2012. Uppgifterna enligt den nya och gamla klassificeringen är inte helt jämförbara med varandra. Mera information om ändringen av klassificeringen: http://stat.fi/til/tyti/tyti_2020-02-25_men_001_sv.html I tabellen omfattar visstidsanställningar också de fall där typen av anställningsförhållande inte var känd.