Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

135y -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan, kuukausitiedot, 2009M01-2024M02

Valitse muuttujat

Kyllä
26.3.2024
Väestö, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työvoima, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työlliset yhteensä, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työttömät, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työvoiman ulkopuolella olevat, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työttömyysaste, %:
%
Työllisyysaste, %:
%
Työvoimaosuus, %:
%
24.4.2024
4.5.2021
Tilastokeskus, työvoimatutkimus
001_135y_2024m02
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Väestö, 1000 henkilöä , Työvoima, 1000 henkilöä , Työlliset yhteensä, 1000 henkilöä ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 182

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 15 - 74 , 15 - 64 , 15 - 24 ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva . tieto on puuttuva tai tieto liian epävarma esitettäväksi. Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa.