Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

135y -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, månadsuppgifter, 2009M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-03-26
Befolkning, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetskraften, 1000 personer:
Tusen personer
Sysselsatta totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
Tusen personer
Ej i arbetskraften, 1000 personer:
Tusen personer
Relativt arbetslöshetstal, %:
%
Relativt sysselsättningstal, %:
%
Relativt arbetskraftstal, %:
%
2024-04-24
2021-05-04
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_135y_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta totalt, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valda 1 Totalt 182

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 15 - 74 , 15 - 64 , 15 - 24 ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas . uppgift saknas eller uppgiften alltför osäker för att anges Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år.