Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

135z -- Työvoimatutkimuksen tärkeimmät tunnusluvut, niiden kausitasoitetut aikasarjat sekä kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetut trendit, 2010M01-2024M02

Valitse muuttujat

Kyllä
26.3.2024
Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %:
%
Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, trendi:
%
Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, kausitasoitettu sarja:
%
Työllisyysaste, 20-64-vuotiaat, %:
%
Työllisyysaste, 20-64-vuotiaat, %, trendi:
%
Työllisyysaste, 20-64-vuotiaat, %, kausitasoitettu sarja:
%
Työllisyysaste, 20-69-vuotiaat, %:
%
Työllisyysaste, 20-69-vuotiaat, %, trendi:
%
Työllisyysaste, 20-69-vuotiaat, %, kausitasoitettu sarja:
%
Työlliset yhteensä, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työlliset, 1000 henkilöä, trendi:
Tuhatta henkilöä
Työlliset, 1000 henkilöä, kausitasoitettu sarja:
Tuhatta henkilöä
Työttömät, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työttömät, 1000 henkilöä, trendi:
Tuhatta henkilöä
Työttömät, 1000 henkilöä, kausitasoitettu sarja:
Tuhatta henkilöä
Työttömyysaste, %:
%
Työttömyysaste, %, trendi:
%
Työttömyysaste, %, kausitasoitettu sarja:
%
24.4.2024
4.5.2021
Tilastokeskus, työvoimatutkimus
001_135z_2024m02
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, % , Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, trendi , Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, kausitasoitettu sarja ,

Valittu 1 Yhteensä 18

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 170

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Taulukossa ilmoitetut tiedot koskevat 15-74-vuotiaita, ellei erikseen mainita. Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Taulukossa julkaistaan marraskuusta 2020 alkaen trendisarjojen lisäksi kausivaihtelusta puhdistetut aikasarjat.
Kausitasoitetuista aikasarjoista on puhdistettu vuosittain säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjoista on puhdistettu sekä säännöllinen kausivaihtelu että epäsäännöllinen satunnaisvaihtelu.
Kausitasoituksessa huomioidaan aikasarjan edellisten ja tulevien kuukausien arvot. Kausitasoitetun aikasarjan ja aikasarjan trendin viimeisimpien kuukausien havainnot perustuvat osittain tilastollisen mallin tuottamiin ennusteisiin. Tämän vuoksi kausitasoitetun aikasarjan ja aikasarjan trendin tuoreimpiin lukuihin tulee suhtautua varauksella, sillä ne voivat tarkentua merkittävästi, kun seuraavien kuukausien tiedot tulevat mukaan aikasarjaan.