Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

137l -- Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan mukaan (TOL 2008) , 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2023Q4

Valitse muuttujat

Kyllä
25.1.2024
Työlliset, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia:
Tuhatta tuntia
Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia:
Tuhatta tuntia
24.4.2024
28.5.2021
Tilastokeskus, työvoimatutkimus
001_137l_2023q4
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09) , 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut ,

Valittu 0 Yhteensä 37

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009Q1 , 2009Q2 , 2009Q3 ,

Valittu 1 Yhteensä 60

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio 7.11.2023 on julkaistu vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen toimialatiedot. Samassa yhteydessä on julkaistu vuoden 2023 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen korjatut tiedot toimialoista O Julkinen hallinto, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut sekä N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ja R Taiteet, viihde ja virkistys. Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Tämä taulukko 137l korvaa taulukon 11pi, joka on siirretty arkistokantaan.