Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13av -- Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
25.1.2024
Työlliset, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
22.1.2025
25.1.2022
Tilastokeskus, työvoimatutkimus
001_13av_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valittu 1 Yhteensä 15

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 3-4 Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste , 5 Alin korkea-aste ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Uudessa estimointimenetelmässä hyödynnetään mm. tutkintorekisterin tietoja, joten koulutustiedot ovat aiempaa tarkempia. Tämä taulukko 13av korvaa taulukon 11pv, joka on siirretty arkistokantaan. Vuodesta 2018 alkaen koulutustiedot ovat tutkimusvuotta edeltävän vuoden tutkintorekisterin tietoja. Aiempien vuosien koulutustiedot ovat tutkimusvuoden tutkintorekisterin tietoja. Vuoden 2021 tietoja on päivitetty 13.6.2022. Ulkomailla syntyneiden koulutustiedoissa on vuodesta 2021 alkaen käytetty enemmän tutkintorekisterin lisäksi lomakkeelta saatuja vastauksia.