Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13av -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå och kön, 2009-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Sysselsatta, 1000 personer:
Tusen personer
2025-01-22
2022-01-25
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13av_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå , 5 Lägsta högre nivå ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Den nya estimeringsmetoden utnyttjar bl.a. uppgifterna i examensregistret, vilket innebär att utbildningsuppgifterna är exaktare än tidigare. Denna tabell 13av ersätter tabell 11pv, som överförts till arkivdatabasen. Fr.o.m. år 2018 är uppgifterna om utbildning examensregistrets uppgifter från året före undersökningsåret. Utbildningsuppgifterna för tidigare år är examensregistrets uppgifter från undersökningsåret. Uppgifterna för år 2021 har uppdaterats 13.6.2022. Från och med 2021 har det i fråga om utbildningsuppgifter om utrikes födda använts fler svar från enkäten, utöver uppgifterna ur examensregistret.