Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13aw -- Osa- tai kokoaikatyötä tekevät työlliset ja palkansaajat sukupuolen ja iän mukaan, 2009-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
25.1.2024
Työlliset, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
22.1.2025
25.1.2022
Tilastokeskus, työvoimatutkimus
001_13aw_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valittu 1 Yhteensä 15

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 15 - 74 , 15 - 64 , 15 - 24 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva tai tieto on liian epävarma esitettäväksi. Osa-aikatyön määritelmä perustuu vastaajan omaan käsitykseen työn osa-aikaisuudesta.
Yhteensä-luokkaan sisältyvät myös ne tapaukset, joissa työsuhteen tyyppi ei ollut tiedossa.
Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Tämä taulukko 13aw korvaa taulukon 11qm, joka on siirretty arkistokantaan.