Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13aw -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare efter kön och ålder, 2009-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Sysselsatta, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
Tusen personer
2025-01-22
2022-01-25
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13aw_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 15 - 74 , 15 - 64 , 15 - 24 ,

Valda 0 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas eller uppgiften alltför osäker för att anges Definitionen om deltidsarbete baserar sig på svarspersonens egen uppfattning om arbetets deltid.
Klassen Totalt omfattar också de fall där typen av anställningsförhållande inte var känd.
Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 13aw ersätter tabell 11qm, som överförts till arkivdatabasen.