Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

139j -- Väestöennuste 2021: Hedelmällisyyskertoimet äidin iän mukaan kunnittain, 2021-2040

Valitse muuttujat

Kyllä
30.9.2021
Hedelmällisyyskerroin, promillea (ennuste 2021):
promille
30.9.2024
30.9.2021
Väestöennuste, Tilastokeskus
007_139j_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Akaa , Alajärvi , Alavieska ,

Valittu 0 Yhteensä 309

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 14 , 15 , 16 ,

Valittu 0 Yhteensä 37

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio

Kunta

Tilastossa käytetään 1.1.2021 aluejakoa koko aikasarjassa.

Tiedot

Hedelmällisyyskerroin, promillea (ennuste 2021)

Hedelmällisyyskerroin ilmaisee, kuinka monta lasta 1000 ikäluokan naista synnyttää vuoden aikana. Syntyvien määrän laskemiseksi kunnat on ryhmitelty 136 hedelmällisyysalueeksi vuosien 2016-2020 kokonaishedelmällisyysluvun perusteella. Asukasluvultaan 20 000 henkilön kunnat ovat omia hedelmällisyysalueitaan. Asukasluvultaan tätä pienemmät kunnat on yhdistelty hedelmällisyysalueiksi. Asukasluvultaan pienille kunnille on etsitty saman hedelmällisyystason omaavia kuntia koko maan tasolla. Aiemmin yhdistelyt suoritettiin maakuntien sisällä. Hedelmällisyysalueita muodostettaessa on samalla tarkasteltu myös ikäryhmittäistä hedelmällisyyttä. Hedelmällisyysalueille on laskettu ikäryhmittäiset (14-50-vuotiaille naisille) hedelmällisyysluvut vuosilta 2016-2020. Samaan hedelmällisyysalueeseen kuuluvien kuntien hedelmällisyyskertoimet ovat siis samat. Ennusteessa hedelmällisyysluvut on pidetty vakiona koko ennustekauden. Koko maan keskimääräinen kokonaishedelmällisyysluku eli kunkin naisen elinaikanaan synnyttämä lapsimäärä on keskimäärin 1,45.