Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139j -- Befolkningsprognos 2021: Fruktsamhetskoefficienter efter moderns ålder kommunvis, 2021-2040

Välj variabler

Ja
2021-09-30
Fruksamhetskoefficient, promille (prognos 2021):
promille
2024-09-30
2021-09-30
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
007_139j_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ackas , Alajärvi , Alavieska ,

Valda 0 Totalt 309

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 14 , 15 , 16 ,

Valda 0 Totalt 37

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kommun

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien.

Uppgifter

Fruksamhetskoefficient, promille (prognos 2021)

Fruktsamhetskoefficienten anger hur många barn 1 000 kvinnor i respektive åldersklass föder under ett år. För beräkningen av antalet födda har kommunerna grupperats i 136 nativitetsområden på basis av det totala fruktsamhetstalet åren 2016-2020. Kommuner med 20 000 invånare bildar nativitetsområden för sig. Kommuner som är mindre än detta har slagits samman till nativitetsområden. För kommuner med liten folkmängd har kommuner med samma nativitetsnivå sökts över hela landet. Tidigare gjordes sammanslagningarna inom landskapen. Då nativitetsområdena bildades granskades samtidigt fruktsamheten efter åldersgrupp. Fruktsamhetstal efter åldersgrupp (kvinnor i åldern 14-50 år) har beräknats för nativitetsområdena för åren 2016-2020. Detta innebär att kommuner i samma nativitetsområde har samma fruktsamhetskoefficient. I prognosen har fruktsamhetstalen hållits konstanta under hela prognosperioden. Det genomsnittliga totala fruktsamhetstalet för hela landet, dvs. det antal barn varje kvinna föder under sin livstid är i medeltal 1,45.