Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

127s -- Kotitalouksien kulutusmenot, vuosittain, 1975-2022*

Valitse muuttujat

Kyllä
15.3.2024
Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
Volyymin muutokset, %:
%
Arvon muutokset, %:
%
Hinnan muutokset, %:
%
Volyymisarja, viitevuosi 2010:
Miljoonaa euroa
Volyymisarja, viitevuosi 2015:
Miljoonaa euroa
Volyymisarja, viitevuosi 2021:
Miljoonaa euroa
19.6.2024
14.8.2019
Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
001_127s_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa , Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa , Volyymin muutokset, % ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 01 ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT , 01.1 Elintarvikkeet ,

Valittu 0 Yhteensä 394

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valittu 1 Yhteensä 48

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen
... tieto on salassapitosäännön alainen
Vuosille 1975-1994 ei ole laskettu ECOICOP-luokituksen mukaista 5-numerotason jakoa, vaan tiedot julkaistaan vain 4-numerotasolla. Nämä 4-numerotasot ovat ECOICOP-luokituksen mukaisia. Taloustoimet P33K (Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla) ja P34K (Ulkomaalaisten kotitalouksien kulutusmenot Suomessa) tuotetaan ainoastaan kokonaistasona, niitä ei lasketa millään tarkemmalla jaolla. Taloustoimi 'P31NCK Suomessa asuvien kotitalouksien kulutusmenot' vastaa taloustoimea 'P31KS14 Yksilölliset klutusmenot, kotitaloudet (S14)' taulussa 'bruttokansantuote ja -tulo sekä tarjonta ja kysyntä, vuosittain' sekä taloustoimea 'P31K Yksilölliset kulutusmenot' sektorille 'S14 Kotitaloudet' taulussa 'tulot ja menot sektoreittain, vuosittain'.

Vuosi

* ennakkotieto

Vuosi

2022*

* ennakkotieto