Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

127s -- Hushållens konsumtionsutgifter, årsvis, 1975-2022*

Välj variabler

Ja
2024-03-15
I löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
I föregående års priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Volymförändringar, %:
%
Värdeförändringar, %:
%
Prisförändringar, %:
%
Volymserie, referensår 2010:
Miljoner euro
Volymserie, referensår 2015:
Miljoner euro
Volymserie, referensår 2021:
Miljoner euro
2024-06-19
2019-08-14
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_127s_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser, miljoner euro , I föregående års priser, miljoner euro , Volymförändringar, % ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER , 01.1 Livsmedel ,

Valda 0 Totalt 394

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 48

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
För åren 1975-1994 har ingen fördelning på 5-siffernivå enligt ECOICOP-klassificeringen beräknats, utan uppgifterna publiceras bara på 4-siffernivå.
Dessa 4-siffernivåer följer ECOICOP-klassificeringen.
Transaktionerna P33K (Finländska hushålls konsumtionsutgifter i utlandet) och P34K (Utländska hushålls konsumtionsutgifter i Finland) framställs bara på totalnivå, inte med en mer detaljerad indelning. Transaktion P31NCK Privata konsumtionsutgifter motsvarar transaktionen P31KS14 Individuella konsumtionsutgifter, hushåll (S14) i tabellen Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis och transaktionen P31K Individuella konsumtionsutgifter för sektor 'S14 Hushåll i tabellen Inkomster och utgifter per sektor, årsvis.

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift