Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

129i -- Kansantalouden tilinpidon historialliset sarjat, vuosittain, 1860-2022*

Valitse muuttujat

Kyllä
15.3.2024
Käyvin hinnoin, 1860-1960, milj. mk:
miljoonaa markkaa
Käyvin hinnoin, 1860-1948, milj. mk:
miljoonaa markkaa
Käyvin hinnoin, 1948-1960, milj. mk:
miljoonaa markkaa
Käyvin hinnoin, 1960-1975, milj. mk (SNA68):
miljoonaa markkaa
Käyvin hinnoin, 1975-, milj. euroa (ESA2010):
Miljoonaa euroa
Viitevuoden 2010 hinnoin, milj. euroa:
Miljoonaa euroa
Viitevuoden 2015 hinnoin, milj. euroa:
Miljoonaa euroa
Tuhatta henkilöä:
1000 pers.
Tuhatta henkilöä (ESA2010):
1000 pers.
Tuhatta työvuotta:
1000 työvuotta
Miljoonaa tuntia:
miljoonaa tuntia
Miljoonaa tuntia (ESA2010):
miljoonaa tuntia
Indeksi (1926=100):
indeksi
Hintaindeksi (1926=100):
indeksi
Volyymi-indeksi (1926=100):
indeksi
Per capita, volyymi-indeksi (1926=100):
indeksi
Työpanosindeksi (1926=100):
indeksi
19.6.2024
9.9.2019
Tilastokeskus sekä Hjerppe, riitta (1988) suomen talous 1860-1985: kasvu ja rakennemuutos
001_129i_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Käyvin hinnoin, 1860-1960, milj. mk , Käyvin hinnoin, 1860-1948, milj. mk , Käyvin hinnoin, 1948-1960, milj. mk ,

Valittu 1 Yhteensä 17

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1860 , 1861 , 1862 ,

Valittu 1 Yhteensä 163

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: B1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan , B1GPH Bruttoarvonlisäys perushintaan , P7R Tavaroiden ja palvelujen tuonti, tulona ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Kansantalouden tilinpidon historialliset sarjat sisältävät Suomen taloutta kuvaavia tietoja vuodesta 1860 alkaen. Tilaston aikasarjat on rakennettu ns. kasvututkimus-projektissa 1960-1980-lukujen aikana. Aikasarjoja on jatkettu vuodesta 1975 eteenpäin Tilastokeskuksen päivittyneillä tiedoilla. Tilaston käypähintaiset sarjat ovat nykymarkoissa tai euroissa. Eurot on muunnettu markoiksi kertomalla ne luvulla 5,94573. Väestön määränä on vuodesta 1975 lähtien vuoden keskiväkiluku. Työllisyyttä on mitattu toteutuneina työtunteina ja työllisten lukumääränä vuodesta 1960 lähtien. Aikaisemmin työpanosta mitattiin henkilötyövuosina, jolloin osa-aikaiset työntekijät muunnettiin kokovuotisiksi. Henkilötyövuoden käsite ei ota huomioon muutoksia vuotuisessa työtuntimäärässä. Työpanosindeksi kuvaa henkilötyövuosien kehitystä 1860-1960, ja sitä on jatkettu vuonna 1960 toteutuneiden työtuntien sarjalla ja jälleen vuonna 1975 ESA2010:n mukaisella toteutuneiden työtuntien sarjalla.

Vuosi

* ennakkotieto

Vuosi

2022*

* ennakkotieto