Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

129i -- Nationalräkenskapernas historiska serier, årsvis, 1860-2022*

Välj variabler

Ja
2023-12-18
I löpande priser, 1860-1960, mnmk:
miljoonaa markkaa
I löpande priser, 1860-1948 mnmk:
miljoonaa markkaa
I löpande priser, 1948-1960, mnmk:
miljoonaa markkaa
I löpande priser, 1960-1975, mnmk (SNA68):
miljoonaa markkaa
I löpande priser, 1975-, mn euro (ESA2010):
Miljoner euro
I referensår 2010 priser, mn euro:
Miljoner euro
I referensår 2015 priser, mn euro:
Miljoner euro
Tusen personer:
1000 pers.
Tusen personer (ESA2010):
1000 pers.
Tusen arbetsår:
1000 työvuotta
Miljoner timmar:
miljoonaa tuntia
Miljoner timmar (ESA2010):
miljoonaa tuntia
Index (1926=100):
indeksi
Prisindex (1926=100):
indeksi
Volymindex (1926=100):
indeksi
Per capita, volymindex (1926=100):
indeksi
Arbetsinsatsförteckning (1926=100):
indeksi
2024-02-29
2019-09-09
Statistikcentralen och Hjerppe, riitta (1988) suomen talous 1860-1985: kasvu ja rakennemuutos
001_129i_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser, 1860-1960, mnmk , I löpande priser, 1860-1948 mnmk , I löpande priser, 1948-1960, mnmk ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1860 , 1861 , 1862 ,

Valda 1 Totalt 163

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , B1GPH Bruttoförädlingsvärde till baspris , P7R Import av varor och tjänster, inkomster ,

Valda 0 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken De historiska serierna i nationalräkenskaperna innehåller uppgifter över ekonomin i Finland fr.o.m. år 1860. Under 1960-1980-talen har tidsserierna sammanställs i projektet för tillväxtundersökning. Tidsserierna har förlängts med uppgifter som uppdaterats från år 1975 framåt. Statistikens tidsserier till löpande priser är i nya mark eller euro.

Sysselsättningen har mätts som faktiska arbetstimmar och antal sysselsatta sedan år 1960. Tidigare mättes arbetsinsatsen med årsverken och deltidsanställda arbetstagare omvandlades då till helårsanställda. Begreppet årsverke beaktar inte förändringar i antalet arbetstimmar per år. Arbetsinsatsindexet beskriver årsverkenas utveckling 1860-1960 och det har förlängts med en serie över faktiska arbetstimmar år 1960 och igen år 1975 med en serie över faktiska arbetstimmar enligt ESA2010.

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift