Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

110 -- Eduskuntavaalit 1983-2019, äänestystiedot

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Vaalitilastot
Ei
24.4.2019
lkm, %
23.4.2019
Tilastokeskus
010_evaa_110
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Suomessa asuvat Suomen kansalaiset , Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset ,

Valittu 0 Yhteensä 527

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2019 , 2015 , 2011 ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Tiedot äänestäneistä sukupuolen mukaan päivitetään myöhemmin. Äänioikeus
Vuosina 1983-1995 äänioikeus oli lainvoimaisiin
vaaliluetteloihin otetuilla henkilöillä. Kunkin kunnan äänestys-
alueiden vaaliluetteloihin otettiin vaalivuotta edeltäneen
vuoden loppuun mennessä 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla
on ollut väestökirjalaissa tarkoitettu (vuosina 1983 ja 1987
ko.kunnassa henkikirjoitetut) kotipaikka Suomessa vaalivuotta
edeltäneen vuoden ensimmäisenä päivänä ja jotka eivät olleet
erityisestä syystä äänioikeutta vailla. Ulkomailla asuvat Suomen
kansalaiset, jotka olivat tai olivat olleet Suomessa väestökirjoihin
merkittyinä, otettiin äänioikeutettuina vaalipiirin vaaliluetteloihin.
Nämä henkilöt voivat käyttää äänioikeuttaan ainoastaan ennakko-
äänestyksessä joko ulkomailla Suomen edustustoissa tai Suomessa
posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa taikka laivoissa.
Vuosina 1999-2019 äänioikeutettu oli asuinpaikkaan katsomatta
jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täytti
18 vuotta. Äänioikeusikäisten Suomen kansalaisten äänioikeus
on nykyisellään lähes kattava.
Väestörekisterikeskus laatii äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen
väestötietojärjestelmän tietojen mukaan vaaleissa äänioikeutettu.
Kuntaryhmitys ja vaalipiirit
Kunnat on vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sijoitettu
vaalipiireihin vaalilaissa säädetyn vaalipiirijaon mukaan.
Aikaisemmissa vaaleissa on huomattava, että vaikka vaalipiirisumma
on oikein, kunnat eivät aina ole oikean vaalipiirin alla.
Tämä johtuu siitä, että kunnat ovat vaihtaneet vaalipiiriä.