Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11ap -- Kuntasektorin tuntipalkat ammateittain, 2019

Valitse muuttujat

Kyllä
27.4.2020
Tuntipalkkaisia yhteensä:
lukumäärä
Säännöllisen työajan tuntiansion keskiarvo, e/t:
eur
Kokonaistuntiansion keskiarvo, e/t:
eur
27.4.2019
21.12.2018
Kuntasektorin palkat, Tilastokeskus
001_11ap_2019
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Ammattimies , Apumies ,

Valittu 0 Yhteensä 94

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
... tieto on salassapitosäännön alainen

Ammattinimike

Kevan ammattikoodin mukainen ammattinimike.

Sukupuoli

Sukupuoli (sukupuolet yhteensä/miehet/naiset)

Vuosi

Vuosi

Tiedot

Tuntipalkkaisia yhteensä

(Tuntipalkkaiset) Lukumäärä yhteensä.

Säännöllisen työajan tuntiansion keskiarvo, e/t

(Tuntipalkkaiset) Säännöllisen työajan tuntiansion keskiarvo.

Kokonaistuntiansion keskiarvo, e/t

(Tuntipalkkaiset) Kokonaistuntiansion keskiarvo, e/t
.