Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ap -- Kuntasektorin tuntipalkat ammateittain, 2019

Välj variabler

Ja
2020-04-27
Tuntipalkkaisia yhteensä:
lukumäärä
Säännöllisen työajan tuntiansion keskiarvo, e/t:
eur
Kokonaistuntiansion keskiarvo, e/t:
eur
2019-04-27
2018-12-21
Kuntasektorin palkat, Tilastokeskus
001_11ap_2019
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , Ammattimies , Apumies ,

Valda 0 Totalt 94

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
... tieto on salassapitosäännön alainen

Ammattinimike

Kevan ammattikoodin mukainen ammattinimike.

Sukupuoli

Sukupuoli (sukupuolet yhteensä/miehet/naiset)

Vuosi

Vuosi

Tiedot

Tuntipalkkaisia yhteensä

(Tuntipalkkaiset) Lukumäärä yhteensä.

Säännöllisen työajan tuntiansion keskiarvo, e/t

(Tuntipalkkaiset) Säännöllisen työajan tuntiansion keskiarvo.

Kokonaistuntiansion keskiarvo, e/t

(Tuntipalkkaiset) Kokonaistuntiansion keskiarvo, e/t
.