Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

001 -- Kuolleet/ikävakioitu kuolleisuus peruskuolemansyyn (54-luokkainen luokitus) ja sukupuolen mukaan, koko väestö ja 15-64-vuotiaat 1971-2016

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Puhelin: 029 551 3291, 029 551 3605
Ei
29.12.2017
henkilöä, kuolleisuus 100 000 henkeä kohden
23.11.2017
Tilastokeskus
ksyyt_001_201600
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 01-54 KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89) , 01-41 TAUDIT JA TAPATURMAINEN ALKOHOLIMYRKYTYS (A00-R99, X45) , 01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65) ,

Valittu 0 Yhteensä 64

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1971 , 1972 , 1973 ,

Valittu 1 Yhteensä 46

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Luokitukset
Laatuselosteet
Peruskuolemansyy (54-luokkainen luokitus):
54-luokkaisen kuolemansyyluokituksen muodostaminen eri vuosina käytetyistä perusluokituksista
on kuvattu kuolemansyytilaston kotisivuilla kohdassa Luokitukset. Aikasarjan tiedot ovat vertailukelpoisia
muuten, paitsi keuhkokuumeen luokittelua on muutettu vuosina 2005 ja 2006. Tällöin otettiin käyttöön
kansainvälinen ohje, jonka mukaan keuhkokuumetta ei hyväksytä enää peruskuolemansyyksi, jos kuolintodistuksella
on mainittu jokin elimistön tilaa heikentävä pitkäaikaissairaus. Tällöin ko. sairaus valitaan tilastossa peruskuolemansyyksi.
Ko. luokitusmuutos otettiin asteittain käyttöön vuosina 2005 ja 2006. Muutos vähensi keuhkokuumeeseen kuolleiden
määrää noin kolmanneksella. Tapaukset siirtyivät lähinnä dementiaan ja aivoverisuonisairauksiin.
Kuolleet, joista ei ole saatu kuolintodistusta ovat 1969-1997 luokassa 40 ja 1998 lähtien luokassa 54. Ikävakioitu kuolleisuus:
Kuolleisuus ja kuolemansyiden yleisyys on voimakkaasti riippuvainen iästä. Tästä syystä tilastossa käytetään ikävakiointia
vertailtaessa eri ajankohtien ja alueiden välisiä kuolleisuuseroja. Vakiointia tarvitaan, jotta kuolemansyissä tapahtuvista
muutoksista saataisiin esille ne muutokset, jotka eivät johdu ikärakenteen vanhenemisesta.
Aikasarjataulukossa ikävakiointi on tehty suoralla ikävakioinnilla (standardized death rate, SDR). Se osoittaa kuolleiden lukumäärän
keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden, kun kyseisen vuoden ikäryhmittäinen kuolleisuus painotetaan vakioväestön ikäjakauman mukaan.
Näin ikärakenne pidetään laskennallisesti samana koko tarkastelujakson ajan.
Laskukaava: SDR = summa (mi × Pi / P) × 100 000 mi = väestön kuolleisuusluku ikäryhmässä i = kuolleiden lukumäärä ikäryhmässä i jaettuna keskiväkiluvulla ikäryhmässä i
Pi = vakioväestön määrä ikäryhmässä i
P = vakioväestö yhteensä
Aikasarjassa on käytetty ikävakioituja kuolleisuuslukuja laskettaessa vakioväestönä Eurostatin uutta Euroopan vakioväestöä (ESP2012),
ks. kuolemansyytilaston kotisivu, julkistus 2016, liitetaulukko 5. Vakioväestö otettiin käyttöön tilastovuonna 2013.
Ikävakioidut kuolleisuusluvut ovat vertailukelpoisia vain, kun ne on laskettu käyttäen samaa vakioväestöä.
Koko väestön ja 15-64 -vuotiaiden ikävakioituja lukuja ei siis voi vertailla keskenään.