Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Döda/åldersstandardiserad dödlighet efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper) och kön, hela befolkningen och 15-64-åringar 1971-2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Telefon: 029 551 3291, 029 551 3605
Nej
2017-12-29
persons, dödlighet per 100 000
2017-11-23
Statistikcentralen
ksyyt_001_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01-54 DÖDA TOTALT (A00-Y89) , 01-41 SJUKDOMAR OCH ALKOHOLFÖRGIFTNINGSOLYCKA (A00-R99, X45) , 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65) ,

Valda 0 Totalt 64

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1971 , 1972 , 1973 ,

Valda 1 Totalt 46

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Klassificering
Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper):
Skapandet av dödsorsaksklassificeringen med 54 grupper av grundläggande klassificeringar som använts under
olika år finns på dödsorsaksstatistikens hemsida under Klassificeringar. Uppgifterna är jämförbara i tidsserien
utom klassificeringen av lunginflammation, som har förändrats åren 2005 och 2006. Då började man följa
en internationell regel. Enligt denna regel accepteras lunginflammation inte som en underliggande dödsorsak,
om det finns en kronisk försvagande sjukdom i dödsattesten. I detta fall väljer man den ifrågavarande sjukdomen
som den underliggande dödsorsaken. Denna klassificeringsförändring infördes gradvis under åren 2005-2006.
Förändringen minskade antalet döda av lunginflammation med ungefär en tredjedel. Dessa fall flyttade för det mesta
till demens och sjukdomar i hjärnans kärl.
Avlidna för vilka man inte har fått dödsattest hör 1969-1997 till gruppen 40 och fr.o.m. 1998 till gruppen 54. Åldersstandardiserat dödstal:
Dödligheten och dödsorsakernas generalitet är starkt beroende av ålder. Därför används åldersstandardisering vid
jämförelsen av skillnader mellan olika tidpunkter och regioner. Standardisering behövs för att man ur förändringarna i
dödsorsaker skall få fram de förändringar som inte beror på att åldersstrukturen föråldrats.
Åldersstandardiserade dödstal har beräknats här enligt direkt åldersstandardisering (Standardised Death Rate, SDR).
Det visar antalet döda per 100 000 personer i medelfolkmängden, då man viktar det ifrågavarande årets dödlighet
efter åldersgrupp enligt standardbefolkningens åldersfördelning. På det här viset är åldersstrukturen kalkylmässigt
den samma under hela undersökningsperioden.
Formeln: SDR = summan av (mj × Pj / P) × 100 000 mj = dödstal i åldersgrupp j = antalet döda i åldersgrupp j per personer i medelfolkmängden i samma åldersgrupp
Pj = standardbefolkning i åldersgrupp j
P = standardbefolkning totalt
I tidsserien har man vid beräkningen av åldersstandardiserade dödstal använt Eurostats nya europeiska standardbefolkning
(ESP2012), se the homepage of the statistics on causes of death, Releases 2016, Appendix table 5.
Standardbefolkningen togs i bruk statistikåret 2013.
Åldersstandardiserade dödstal är jämförbara bara om man har använt samma standardbefolkning.
Man kan alltså inte jämföra hela befolkningens åldersstandardiserade dödstal med motsvarande dödstal för 15-64 -åringar.