Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12mf -- Kuntatalous neljännesvuosittain, kunnat ja kuntayhtymät, 2016Q1-2020Q4

Valitse muuttujat

Ei
10.2.2021
TULOSLASKELMA:
tuhatta euroa
Myyntituotot:
tuhatta euroa
Myyntituotot valtiolta:
tuhatta euroa
Myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä:
tuhatta euroa
Myyntituotot muilta:
tuhatta euroa
Sisäiset myyntituotot:
tuhatta euroa
Maksutuotot:
tuhatta euroa
Tuet ja avustukset:
tuhatta euroa
Muut toimintatuotot:
tuhatta euroa
Toimintatuotot yhteensä:
tuhatta euroa
Josta: sisäiset toimintatuotot:
tuhatta euroa
Valmistevarastojen muutos +/-:
tuhatta euroa
Valmistus omaan käyttöön:
tuhatta euroa
Henkilöstökulut:
tuhatta euroa
Palkat ja palkkiot:
tuhatta euroa
Henkilösivukulut:
tuhatta euroa
Palvelujen ostot:
tuhatta euroa
Asiakaspalveluiden ostot:
tuhatta euroa
Asiakaspalvelujen ostot valtiolta:
tuhatta euroa
Asiakaspalvelujen ostot kunnilta:
tuhatta euroa
Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä:
tuhatta euroa
Asiakaspalvelujen ostot muilta:
tuhatta euroa
Muiden palvelujen ostot:
tuhatta euroa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:
tuhatta euroa
Avustukset:
tuhatta euroa
Avustukset kotitalouksille:
tuhatta euroa
Avustukset yhteisöille:
tuhatta euroa
Muut toimintakulut:
tuhatta euroa
Toimintakulut yhteensä:
tuhatta euroa
Toimintakate +/-:
tuhatta euroa
Verotulot:
tuhatta euroa
Valtionosuudet:
tuhatta euroa
Rahoitustuotot- ja kulut +/-:
tuhatta euroa
Korkotuotot:
tuhatta euroa
Josta: sisäiset korkotuotot:
tuhatta euroa
Muut rahoitustuotot:
tuhatta euroa
Josta: sisäiset muut rahoitustuotot:
tuhatta euroa
Korkokulut:
tuhatta euroa
Muut rahoituskulut:
tuhatta euroa
Vuosikate +/-:
tuhatta euroa
Poistot ja arvonalentumiset:
tuhatta euroa
Satunnaiset erät +/-:
tuhatta euroa
Satunnaiset tuotot:
tuhatta euroa
Satunnaiset kulut:
tuhatta euroa
Tilikauden tulos +/-:
tuhatta euroa
RAHOITUSLASKELMA:
tuhatta euroa
Toiminnan rahavirta +/-:
tuhatta euroa
Vuosikate rahoituslaskelmassa +/-:
tuhatta euroa
Satunnaiset erät rahoituslaskelmassa +/-:
tuhatta euroa
Tulorahoituksen korjauserät +/-:
tuhatta euroa
Investointien rahavirta +/-:
tuhatta euroa
Investointimenot yhteensä:
tuhatta euroa
Maa- ja vesialueet:
tuhatta euroa
Rakennukset:
tuhatta euroa
Kiinteät rakenteet ja laitteet:
tuhatta euroa
Koneet ja kalusto:
tuhatta euroa
Muut investointihyödykkeet:
tuhatta euroa
Osakkeet ja osuudet:
tuhatta euroa
Rahoitusosuudet investointimenoihin:
tuhatta euroa
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot yhteensä:
tuhatta euroa
Josta: maa- ja vesialueiden myyntitulot:
tuhatta euroa
Josta: osakkeiden ja osuuksien myyntitulot:
tuhatta euroa
Toiminnan ja investointien rahavirta +/-:
tuhatta euroa
TASE:
tuhatta euroa
Sijoitukset yhteensä:
tuhatta euroa
Osakkeet ja osuudet (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Kuntayhtymäosuudet:
tuhatta euroa
Muut osakkeet ja osuudet:
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Muut lainasaamiset (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Muut saamiset (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Toimeksiantojen varat:
tuhatta euroa
Josta: valtion toimeksiannot (toimeksiantojen varoissa):
tuhatta euroa
Saamiset yhteensä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset saamiset:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset myyntisaamiset:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainasaamiset:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset muut saamiset:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset siirtosaamiset:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset saamiset:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset myyntisaamiset:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainasaamiset:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset muut saamiset:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset siirtosaamiset:
tuhatta euroa
Rahoitusarvopaperit yhteensä:
tuhatta euroa
Osakkeet ja osuudet (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Muut arvopaperit (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Rahat ja pankkisaamiset:
tuhatta euroa
Toimeksiantojen pääomat:
tuhatta euroa
Josta: valtion toimeksiannot (toimeksiantojen pääomissa):
tuhatta euroa
Vieras pääoma:
tuhatta euroa
Pitkäaikainen vieras pääoma:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat julkisyhteisöiltä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset saadut ennakot:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset ostovelat:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset muut velat:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset siirtovelat:
tuhatta euroa
Lyhytaikainen vieras pääoma:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset saadut ennakot:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset ostovelat:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset muut velat:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset siirtovelat:
tuhatta euroa
10.2.2021
21.8.2020
Kuntatalous neljännesvuosittain, Tilastokeskus
001_12mf_2020q4
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: TULOSLASKELMA , Myyntituotot , Myyntituotot valtiolta ,

Valittu 1 Yhteensä 111

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2016Q1 , 2016Q2 , 2016Q3 ,

Valittu 1 Yhteensä 20

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000