Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

4.3. Ehdokkaat äänestysalueittain kunnallisvaaleissa 2012, Varsinais-Suomen vaalipiiri

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Vaalitilastot
Puhelin (09) 1734 3239
Ei
3.3.2020
lkm, %
19.3.2014
Tilastokeskus
430_kvaa_2012_125
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Aalto Pia / KOK / Aura , Antikainen Marita / KOK / Aura , Heikola Janne / KOK / Aura ,

Valittu 0 Yhteensä 3 651

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Aura / Kunta yhteensä , Aura / Aura , Kaarina / Kunta yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 200

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Korjattu 19.3.2014. Kunnallisvaaleissa 2012 tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuksiin ja vaalien tuloksia on muutettu hallinto-oikeuksien päätöksillä (lisäksi on korjattu lähtöaineistossa olleita virheitä). Korjattu 4.3.2020. Taulukossa oli aiemmin summautunut yhteen Turusta (853) keskenään samannimisiä äänestysalueita (Haarlan koulu; koodit: 037 ja 058; Ruusukorttelin palvelukeskus; koodit: 009 ja 056). Tämä näkyi taulukossa virheellisinä ehdokasnumeroina ja valintatietoina. Ehdokkaiden äänimäärä oli esitetty em. äänestysalueiden summana. Korjauksen jälkeen kukin em. äänestysalue esitetään eriteltynä, alueen nimen perään on lisätty siihen liittyvä koodi.
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Puolue: KOK
Kansallinen Kokoomus
SDP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
PS
Perussuomalaiset
KESK
Suomen Keskusta
VIHR
Vihreä liitto
VAS
Vasemmistoliitto
RKP
Ruotsalainen kansanpuolue
KD
Suomen Kristillisdemokraatit
STP
Suomen Työväenpuolue
IP
Itsenäisyyspuolue
KA
Köyhien asialla
Piraattip.
Piraattipuolue
Vapausp.
Vapauspuolue - Suomen tulevaisuus
Muutos2011
Muutos 2011
SKP
Suomen Kommunistinen Puolue
KTP
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta
Valitsijayhdistykset
Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Oikeusministeriön asetuksella määrätyissä pienemmissä kunnissa valitsijayhdistyksen voi kuitenkin perustaa vähintään viisi tai vähintään kolme äänioikeutettua. Valitsijayhdistykset voivat puolestaan muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.
Valintatieto:
1=valittu
2=varalla
3=ei valittu