Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

4.3. Kandidaterna efter röstningsområde i kommunalvalet 2012, Egentliga Finlands valkrets

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Telefon: +358-9-1734 3239
Nej
2020-03-03
antal, %
2014-03-19
Statistikcentralen
430_kvaa_2012_125
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Aalto Pia / SAML / Aura , Antikainen Marita / SAML / Aura , Heikola Janne / SAML / Aura ,

Valda 0 Totalt 3 651

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Aura , Aura / Aura , S:t Karins ,

Valda 0 Totalt 200

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 19.3.2014. I kommunalvalet 2012 anfördes flera besvär hos förvaltningsdomstolarna och valresultatet har ändrats genom deras beslut (även fel i källmaterialet har korrigerats). Korrigering 4.3.2020. I tabellen hade tidigare summerats två röstningsområden i Åbo (853) med samma namn (Haarla skola, koder: 037 och 058; Rosenkvarterets servicecenter, koder: 009 och 056). Detta framgick av tabellen som felaktiga kandidatnummer och valuppgifter. Kandidaternas röstetal hade redovisats som summan av ovan nämnda röstningsområden. Efter korrigeringen visas varje ovan angivna röstningsområde specificerat och efter namnet på området finns därtill hörande kod.
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Parti: SAML
Samlingspartiet
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF
Sannfinländarna
CENT
Centern i Finland
GRÖNA
Gröna förbundet
VÄNST
Vänsterförbundet
SFP
Svenska folkpartiet i Finland
KD
Kristdemokraterna i Finland
FAP
Finlands Arbetarparti
IP
Självständighetspartiet
KA
För de fattigas väl
Piratp.
Piratpartiet
Frihetsp.
Frihetspartiet - Finlands Framtid
Förändr.2011
Förändring 2011
FKP
Finlands Kommunistiska Parti
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism
Valmansföreningar
För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare. Om invånartalet i en kommun är lågt, kan justitieministeriet genom förordning bestämma (vid kommunalvalet 2012 förordning 237/2012) att antalet medlemmar i valmansföreningen får vara mindre, dock inte mindre än fem eller tre röstberättigade. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skal väljas.
Uppgift om inval:
1=invald
2=på reservplats
3=ej invald