Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

003 -- Tuottajahintaindeksit 1949=100

Valitse muuttujat

Ei
26.11.2018
pisteluku
21.12.2018
26.11.2018
Tilastokeskus
$03_thi_003_201810
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2018 , 2017 , 2016 ,

Valittu 1 Yhteensä 70

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: SS KOKONAISINDEKSI 0-8 , 0 Elintarvikkeet, SITC 0 , 24 Raaka-aineet: puutavarat, SITC 24 ,

Valittu 0 Yhteensä 33

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Viimeisin tieto 2018/10 Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Luokitukset

Vuosi

Tilastovuosi on se kalenterivuosi, jota tilasto koskee.

Kuukausi

Tilastokuukausi on se kalenterikuukausi, jota tilasto koskee. Vuosikeskiarvo lasketaan kuukausittaisten indeksipistelukujen keskiarvona.

Indeksi

TIlasto: Tuotannon hintaindeksi (so. Teollisuuden tuottajahintaindeksi), Vientihintaindeksi, Tuontihintaindeksi ja Tukkuhintaindeksi

Hintakäsite

Hintakäsitteen mahdolliset arvot ovat yhteensä, kotimaa, tuonti ja vienti. Yhteensä muodostuu tilastosta riippuen joko kotimaasta ja tuonnista tai kotimaasta ja viennistä; Vienti- ja Tuontihintaindeksin kohdalla on käytössä vain muuttujan arvo yhteensä. Tukkuhintaindeksi sisältää kotimaisia ja tuontitavaroita, joiden indeksipisteluvuista saadaan painotettuna keskiarvona indeksipisteluku yhteensä-muuttujalle. Vastaavasti Tuotannon hintaindeksi sisältää kotimaahan ja ulkomaille myydyt tavarat, ja näiden indeksipistelukujen painotettuna keskiarvona saadaan yhteensä-muuttujan indeksipisteluku.

Toimiala (ISIC, SITC)

Toimialaluokitus jaottelee yksiköt toimialaluokkiin niiden pääasiallisen taloudellisen toiminnan mukaan. Pääasiallista toimintaa on se, jolla tuotetaan suurin osa yksikön arvonlisäyksestä eli jalostusarvosta. Luokituksena käytetään Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (NACE) johdettua Suomen kansallista versiota (TOL). 1949=100-tuottajahintaindekseissä käytetään YK:n ISIC-toimialaluokitusta ja SITC-tavaraluokitusta.

Tiedot

Pisteluku

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.