Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Producentprisindex 1949=100

Välj variabler

Nej
2018-11-26
indextal
2018-12-21
2018-11-26
Statistikcentralen
$03_thi_003_201810
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2018 , 2017 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 70

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SS TOTALT 0-8 , 0 Livsmedel, SITC0 , 24 Trävaror, SITC24 ,

Valda 0 Totalt 33

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Senaste uppgifter 2018/10 Beskrivning
Begrepp och definitioner
Klassificeringar

År

Ett statistikår är det kalenderår som statistiken gäller.

Månad

En statistikmånad är den kalendermånad som statistiken gäller.

Index

Statistik: Producentprisindex för industrin, Exportprisindex, Importprisindex och Partiprisindex

Område

Totalt; hemmamarknadsvaror, import- och exportvaror

Näringsgren (ISIC, SITC)

Näringsgrensindelningen delar in enheterna i näringsgrensklasser efter deras huvudsakliga form för ekonomisk verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är den som producerar den största delen av enheternas förädlingsvärde. Som klassificering används Finlands nationella näringsgrensindelning (TOL) som härletts ur Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensin-delning (NACE).

Information

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.