Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

901 -- 7 Koettu hyvinvointi henkilön iän, terveyden, tuloviidenneksen ja sukupuolen mukaan vuonna 2013

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Puhelin: 09 17341
Ei
27.5.2014
0-10
7.8.2014
Tilastokeskus
tjt_901_201300
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tyytyväisyys elämään yleisesti , Tyytyväisyys kotitalouden taloudelliseen tilanteeseen , Tyytyväisyys asuinoloihin ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki henkilöt , -24 , 25-34 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Taulukkoa täydennetty sukupuoli-tiedolla 7.8.2014.
Taulukko korjattu 2.6.2014.
Korjattu tyytyväisyys asuinpaikan virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksiin -tiedon luvut ja
lisätty tyytyväisyys asuinympäristön kauppoihin, palveluihin ja julkiseen liikenteeseen -tieto.
Tyytyväisyys ajankäyttöön: kuinka tyytyväinen henkilö on sen ajan määrään, joka hänellä on
käytettävissään mieluisten asioiden tekemiseen.
Tyytyväisyys työhön ja työmatkaan kuluvaan aikaan: kysytty vain niiltä, joilla on kysymishetkellä työpaikka.
Elämän mielekkyys: kuinka mielekkäänä henkilö pitää asioita, joita tekee elämässään.
Vastausasteikko 0-10, joka
tyytyväisyyskysymyksissä: 0 = ei lainkaan tyytyväinen ja 10 = täysin tyytyväinen,
elämän mielekkyys -kysymyksessä: 0 = ei lainkaan mielekkäitä ja 10 = erittäin mielekkäitä, ja
luottamuskysymyksissä: 0 = ei luota lainkaan ja 10 = luottaa täysin.
.. = otoskoko alle 30 tai ei yhtään havaintoa.
Laitosväestöön kuuluvat henkilöt eivät ole otoksessa mukana.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet