Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- 7 Upplevt välbefinnande efter personens ålder, hälsa, inkomstkvintil och kön år 2013

Välj variabler

Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Telefon: +358 9 17341
Nej
2014-05-27
0-10
2014-08-07
Statistikcentralen
tjt_901_201300
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nöjdhet med livet i allmänhet , Nöjdhet med hushållets ekonomiska tillståndet , Nöjdhet med boende ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla personer , -24 , 25-34 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tabellen har kompletterats med uppgift om kön den 7 augusti 2014.
Tabellen korrigerad 2 juni 2014.
Uppgifterna om nöjdhet med möjligheterna till rekreation och friluftsliv på bostadsorten har korrigerats.
Tabellen har kompletterats med uppgifter om nöjdhet med butikerna, servicen och kollektivtrafiken på bostadsorten.
Nöjdhet med tidsanvändning: hur nöjd personen är med den mängd tid som han/hon kan ägna åt
att göra saker han/hon tycker om.
Nöjdhet med arbetet och restiden till och från arbetet: har frågats enbart av dem
som vid tidpunkten för intervjun har en arbetsplats.
Livets meningsfullhet: i vilken utsträckning personen tycker att de saker han/hon gör i
livet är meningsfulla.
Svarsskala 0-10, som
i frågorna om nöjdhet betyder 0 = inte alls nöjd och 10 = helt nöjd,
i frågan om livets meningsfullhet 0 = inte alls meningsfulla och 10 = mycket meningsfulla, och
i frågorna om förtroende 0 = litar inte alls och 10 = litar helt.
.. = urvalsstorlek under 30 eller inga observationer.
Personer som bor på anstalt ingår inte i urvalet.
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner