Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

906 -- Väestö/työlliset sosioekonomisen aseman, iän ja sukupuolen mukaan 2006-2009

Valitse muuttujat

Ei
28.11.2011
Henkilö
28.11.2011
Tilastokeskus
tyokay_906_200900
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 1 Yrittäjät , 10 Maa- ja metsätalousyrittäjät ,

Valittu 0 Yhteensä 28

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , - 14 , 15 - 24 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68 -vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamissvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä lähtien.
Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä ja opiskelijoiden määrän kasvuna.
Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan.
Sosioekonomisen aseman luokitus perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta toiminnasta, ammatista, ammattiasemasta sekä toimialasta.
Käytössä on vuoden 1989 sosioekonomisen aseman luokitus, joka on sovellettu vuoden 2001 ammattiluokitukseen.
Henkilöt on luokiteltu oman toimintansa perusteella lukuun ottamatta 0-15 -vuotiaita ja ryhmää 'muut työvoimaan kuulumattomat' (lähinnä omaa kotitaloutta hoitavat),
jotka ovat saaneet asuntokunnan viitehenkilön sosioekonomisen aseman.