Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

906 -- Väestö/työlliset sosioekonomisen aseman, iän ja sukupuolen mukaan 2006-2009

Välj variabler

Nej
2011-11-28
Henkilö
2011-11-28
Tilastokeskus
tyokay_906_200900
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , 1 Yrittäjät , 10 Maa- ja metsätalousyrittäjät ,

Valda 0 Totalt 28

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , - 14 , 15 - 24 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68 -vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamissvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä lähtien.
Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä ja opiskelijoiden määrän kasvuna.
Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan.
Sosioekonomisen aseman luokitus perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta toiminnasta, ammatista, ammattiasemasta sekä toimialasta.
Käytössä on vuoden 1989 sosioekonomisen aseman luokitus, joka on sovellettu vuoden 2001 ammattiluokitukseen.
Henkilöt on luokiteltu oman toimintansa perusteella lukuun ottamatta 0-15 -vuotiaita ja ryhmää 'muut työvoimaan kuulumattomat' (lähinnä omaa kotitaloutta hoitavat),
jotka ovat saaneet asuntokunnan viitehenkilön sosioekonomisen aseman.