Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

025 -- Taajama-aste alueittain 31.12.2017

Valitse muuttujat

Ei
24.10.2018
henkilöä, suhdeluku
4.10.2019
30.9.2015
Tilastokeskus
vaerak_025_201700
StatFin
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 538

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Alue

KOKO MAA

Korjaus 24.10.2018: Väestö taajamissa -20 henkilöä, väestö muilla alueilla +20.

Janakkala

Korjaus 24.10.2018: Janakkalan taajamaväestöstä vähennetty 20 henkilöä koordinaattivirheen vuoksi.
Käsitteet ja määritelmät
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Tilastossa käytetään 1.1.2018 aluejakoa.
Suomen ympäristökeskuksen tuottama taajamarajaus on Suomen virallinen
taajamarajaus, jota Tilastokeskus käyttää tilastoinnissaan.

Tiedot

Väestö taajamissa

Taajama on asutus- ja rakennustihentymä. Taajamaksi määrittelyn
edellytyksenä on riittävän tiheä rakennuskanta, rakennusten
kerrosalamäärä ja vähintään 200 asukasta. Suomen ympäristökeskus
määrittelee ja rajaa taajamat paikkatietomenetelmillä vuosittain mm.
Tilastokeskuksen paikkatietopohjaisia 250 m x 250 m -ruutuaineistoja
hyödyntäen. Taajama on kunta- tai muista hallinnollisista rajoista
riippumaton.

Väestö muilla alueilla

Ei koordinaatteja

Taajama-aste, %

Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvien osuutta kunnan siitä
väestöstä, jonka asuinpaikka on koordinaatein määriteltävissä.