Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

025 -- Tätortsgrad efter område 31.12.2017

Välj variabler

Nej
2018-10-24
personer, relationstal
2019-10-04
2015-09-30
Statistikcentralen
vaerak_025_201700
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 538

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Område

HELA LANDET

Korrigering 24.10.2018: Befolkningen i tätorter -20 personer, befolkningen i övriga områden +20.

Janakkala

Korrigering 24.10.2018: Tätortsbefolkningen i Janakkala har subtraherats med 20 personer på grund av ett koordinatfel.
Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen för tidpunkten 1.1.2018.
Tätortsavgränsningen som görs av Finlands miljöcentral är Finlands officiella
tätortsavgränsning som Statistikcentralen använder i sin statistikföring.

Uppgifter

Befolkningen i tätorter

Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där
avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid
avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a.
byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och
liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa
regionindelningar.

Befolkningen i annat område

Inga koordinater

Tätortsgrad, %

Med tätortsgrad avses andelen tätortsinvånare av den befolkning i
kommunens vars boningsort kan definieras med koordinater.