Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

026 -- Taajama- ja haja-asutusalueväestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain 31.12.2011

Valitse muuttujat

Tilastokeskus, Väestö- ja elinolotilastot, Erityispalvelut
Miia Huomo 09 1734 3256
Ei
8.2.2013
Henkilöä
30.11.2013
30.1.2013
Tilastokeskus
vaerak_026_201100
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: SSS KOKO MAA , SSS ...Taajamaväestö , SSS …Haja-asutusalueväestö ,

Valittu 0 Yhteensä 1 856

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Ikäluokat yhteensä , 0 , 1 ,

Valittu 0 Yhteensä 102

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Käsitteet ja määritelmät
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Tilastossa käytetään 1.1.2012 aluejakoa.

Kunta ja taajama

Taajama on asutus- ja rakennustihentymä. Taajamaksi määrittelyn
edellytyksenä on riittävän tiheä rakennuskanta, rakennusten
kerrosalamäärä ja vähintään 200 asukasta. Suomen ympäristökeskus
määrittelee ja rajaa taajamat paikkatietomenetelmillä vuosittain mm.
Tilastokeskuksen paikkatietopohjaisia 250 m x 250 m -ruutuaineistoja
hyödyntäen. Taajama on kunta- tai muista hallinnollisista rajoista
riippumaton.

Kunta ja taajama

kk. = kirkonkylä
kt. = keskustaajama
as.seutu = asemanseutu