Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11fz -- Työeläkeyhtiöiden tuloslaskelma, 2012-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
28.10.2021
Vakuutusmaksutulo:
tuhatta euroa
Valtion osuus maksutulosta:
tuhatta euroa
Kansaneläkelaitoksen osuus:
tuhatta euroa
Sijoitustoiminnan tuotot:
tuhatta euroa
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista:
tuhatta euroa
Sijoitustoiminnan realisoitumattomat arvonnousut:
tuhatta euroa
Muut vakuutustekniset tuotot:
tuhatta euroa
Korvauskulut, oma osuus:
tuhatta euroa
Maksetut korvaukset:
tuhatta euroa
Valtion osuus maksetuista korvauksista:
tuhatta euroa
Korvausvastuun muutos:
tuhatta euroa
Vakuutusmaksuvastuun muutos:
tuhatta euroa
Vastuuvelan muutos (Mek):
tuhatta euroa
Vakuutusmaksuvastuun muutos (Mela):
tuhatta euroa
Korvausvastuun muutos (Mela):
tuhatta euroa
Liikekulut:
tuhatta euroa
Sijoitustoiminnan kulut:
tuhatta euroa
Sijoitustoiminnan realisoitumattomat arvonlaskut:
tuhatta euroa
Muut vakuutustekniset kulut:
tuhatta euroa
Vakuutustekninen tulos /kate:
tuhatta euroa
Muut tuotot:
tuhatta euroa
Muut kulut:
tuhatta euroa
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta:
tuhatta euroa
Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja:
tuhatta euroa
Tilinpäätössiirrot yhteensä:
tuhatta euroa
Poistoeron muutos:
tuhatta euroa
Verotusperusteisten varausten muutos:
tuhatta euroa
Tuloverot yhteensä:
tuhatta euroa
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot:
tuhatta euroa
Laskennalliset verot:
tuhatta euroa
Muut välittömät verot:
tuhatta euroa
Tilikauden voitto (tappio):
tuhatta euroa
28.10.2022
31.10.2018
Vakuutustoiminta, Tilastokeskus
002_11fz_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Vakuutusmaksutulo , Valtion osuus maksutulosta , Kansaneläkelaitoksen osuus ,

Valittu 1 Yhteensä 32

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valittu 1 Yhteensä 9

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000