Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11g3 -- Työeläke, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitukset, 2012-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
28.10.2021
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa:
tuhatta euroa
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä:
tuhatta euroa
Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin:
tuhatta euroa
Osinkotuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin:
tuhatta euroa
Korkotuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin:
tuhatta euroa
Muut tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin:
tuhatta euroa
Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin:
tuhatta euroa
Osuus osakkuusyritysten voitoista (tappioista):
tuhatta euroa
Osinkotuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin:
tuhatta euroa
Korkotuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin:
tuhatta euroa
Muut tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin:
tuhatta euroa
Tuotot kiinteistösijoituksista:
tuhatta euroa
Osinkotuotot kiinteistösijoituksista:
tuhatta euroa
Korkotuotot kiinteistösijoituksista:
tuhatta euroa
Muut tuotot kiinteistösijoituksista:
tuhatta euroa
Tuotot muista sijoituksista:
tuhatta euroa
Osinkotuotot muista sijoituksista:
tuhatta euroa
Korkotuotot muista sijoituksista:
tuhatta euroa
Muut tuotot muista sijoituksista:
tuhatta euroa
Arvonalentumisten palautukset:
tuhatta euroa
Myyntivoitot:
tuhatta euroa
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä:
tuhatta euroa
Kulut kiinteistösijoituksista:
tuhatta euroa
Kulut muista sijoituksista:
tuhatta euroa
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut:
tuhatta euroa
Arvonalentumiset:
tuhatta euroa
Rakennusten suunnitelmapoistot:
tuhatta euroa
Myyntitappiot:
tuhatta euroa
Sijoitusten arvonmuutokset ja arvonkorotukset ja niiden oikaisut:
tuhatta euroa
28.10.2022
31.10.2018
Vakuutustoiminta, Tilastokeskus
005_11g3_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa , Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä , Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin ,

Valittu 1 Yhteensä 29

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valittu 1 Yhteensä 9

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000