Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11g3 -- Arbetspensions-, liv- och skadeförsäkringsbolagens placeringsverksamhet, 2012-2020

Välj variabler

Ja
2021-10-28
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen:
tusen euro
Intäkter av placeringsverksamhet, totalt:
tusen euro
Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern:
tusen euro
Utdelningsintäkter av placeringar i företag inom samma koncern:
tusen euro
Ränteintäkter av placeringar i företag inom samma koncern:
tusen euro
Övriga intäkter av placeringar i företag inom samma koncern:
tusen euro
Intäkter av placeringar i ägarintresseföretag:
tusen euro
Andel av vinst (förlust) i intresseföretag:
tusen euro
Utdelningsintäkter av placeringar i ägarintresseföretag:
tusen euro
Ränteintäkter av placeringar i ägarintresseföretag:
tusen euro
Övriga intäkter av placeringar i ägarintresseföretag:
tusen euro
Intäkter av fastighetsplaceringar:
tusen euro
Utdelningsintäkter av fastighetsplaceringar:
tusen euro
Ränteintäkter av fastighetsplaceringar:
tusen euro
Övriga intäkter av fastighetsplaceringar:
tusen euro
Intäkter av övriga placeringar:
tusen euro
Utdelningsintäkter av övriga placeringar:
tusen euro
Ränteintäkter av övriga placeringar:
tusen euro
Övriga intäkter av övriga placeringar:
tusen euro
Återförda nedskrivningar:
tusen euro
Försäljningsvinster:
tusen euro
Kostnader för placeringsverksamheten totalt:
tusen euro
Kostnader för fastighetsplaceringar:
tusen euro
Kostnader för övriga placeringar:
tusen euro
Ränteutgifter och övriga kostnader för främmande kapital:
tusen euro
Nedskrivningar:
tusen euro
Fastighetsavskrivningar enligt plan:
tusen euro
Försäljningsförluste:
tusen euro
Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar:
tusen euro
2022-10-28
2018-10-31
Försäkringsverksamhet, Statistikcentralen
005_11g3_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen , Intäkter av placeringsverksamhet, totalt , Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern ,

Valda 1 Totalt 29

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000