Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

002 -- Månadslöner inom staten, löner efter yrkesklassificering 2014

Valitse muuttujat

Ei
29.5.2015
Eur, lkm
21.5.2015
21.5.2015
Statistikscentralen
vkp_002_201400
PA50_tietovarasto/Månadslöner inom staten
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yrken totalt , 0 Militärer , 01 Officerare ,

Valittu 0 Yhteensä 304

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Antal totalt , Heltidsanställda , Deltidsanställda ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Korrigering 29.5.20015. Uppgifterna om antalet löntagare och löner har korrigerats beträffande yrkesklassificeringens femnummernivå.
.. Löneuppgiften är för osäker för att publiceras för att den baserar sig på under 10 heltidsanställda lönetagare.
- Inga lönetagare i gruppen
Decilpunkt är ett värde som en viss decil av löntagare ligger under. T.ex. har 10 procent av löntagarna en lön under den 1:a decilpunkten och 90 procent av löntagarna når en lön som ligger under den 9:e decilpunkten.
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner