Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Månadslöner inom staten, löner efter yrkesklassificering 2014

Välj variabler

Nej
2015-05-29
Eur, lkm
2015-05-21
2015-05-21
Statistikscentralen
vkp_002_201400
PA50_tietovarasto/Månadslöner inom staten
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yrken totalt , 0 Militärer , 01 Officerare ,

Valda 0 Totalt 304

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal totalt , Heltidsanställda , Deltidsanställda ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigering 29.5.20015. Uppgifterna om antalet löntagare och löner har korrigerats beträffande yrkesklassificeringens femnummernivå.
.. Löneuppgiften är för osäker för att publiceras för att den baserar sig på under 10 heltidsanställda lönetagare.
- Inga lönetagare i gruppen
Decilpunkt är ett värde som en viss decil av löntagare ligger under. T.ex. har 10 procent av löntagarna en lön under den 1:a decilpunkten och 90 procent av löntagarna når en lön som ligger under den 9:e decilpunkten.
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner